شرکت آروند فن پارس تنها عضو سازمان SBA در خاورمیانه

Sterile Barrier Association (به اختصار SBA) یک انجمن تجاری اروپایی برای معرفی سیستم‌های نگهدارنده فرآیند استریل و تجهیزات مرتبط با صنعت بهداشت است و شرکت‌هایی که در زمینه سیستم‌های مانیتورینگ استریل فعالیت دارند؛ می‌توانند به عضویت این انجمن معتبر درآیند. این نهاد در مورد استانداردهای بسته‌بندی تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی تصمیم گیری می‌کند و هدف آن افزایش و ارتقای دانش در زمینه استریلیزاسیون است.
از ماه مارچ سال 2017 شرکت آروند فن پارس به عنوان تنها عضو سازمان SBA در خاورمیانه به فعالیت می‌پردازد.