شرکت آروند فن پارس هم اکنون عضو انجمن معتبر SBA می باشد.

🌐 (SBA (Sterile Barrier Association یک انجمن تجاری اروپایی است که سیستم های نگهدارنده فرآیند استریل، تجهیزات مرتبط با صنعت بهداشت را به شرکت های مرتبط معرفی می نماید. عضویت در این انجمن معتبر جهانی به طور تخصصی به شرکت هایی در سرتاسر دنیا تعلق می گیرد که در زمینه سیستم های مانیتورینگ استریل و همچنین مطابق با استانداردهای مربوط به آن فعالیت دارند.
این نهاد در مورد استاندارد های بسته بندی تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی تصمیم گیری می کند و هدف آن افزایش و ارتقای دانش در زمینه استریلیزاسیون می باشد.
شرکت آروند فن پارس با افتخار اعلام میدارد که در مارچ ۲۰۱۷ به عضویت انجمن معتبر SBA نائل آمده است. این شرکت تنها عضو سازمان SBA در خاورمیانه است.