آروند فن پارس

شرکت آروند فن پارس پیشرو در زمینه تجهیزات استریل، طراحی و ارائه راه حل‌های مناسب جهت تجهیز بخش C.S.S.D و همچنین تأمین تجهیزات و ملزومات مصرفی بخش C.S.S.D  در مراکز درمانی می‌باشد.
محصولات محافظت فردی

استفاده از گان‌های جراح در اتاق عمل، توسط جراحان از حیث وجود انواع آلودگی‌ها درمحیط بسیار حائز اهمیت است. هنگام جراحی‌های طولانی؛ پزشکان دچار تعریق، خستگی و کلافگی می شوند. به همین خاطر نیاز داشتن به یک لباس مناسب برای ایشان امری غیر قابل انکار است.

لباس‌های ایزوله برای جلوگیری از آلوده شدن فرد در اماکن تولیدی، تحقیقاتی و درمانی استفاده می‌شوند. ﺟﻨﺲ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ® Tyvek ﺑﻮده و ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻪ ﺗﮑﻪ‌، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ می‌تواند ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺴﻤﺖ‌ﻫﺎی ﺑﺪن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮ، ﺗﻨﻪ و ﭘﺎﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ زﯾﭗ از ﺧﺎرج ﻟﺒﺎس به آسانی ﭘﻮﺷﯿﺪه شود. 

ﮐﺎرﺑﺮد اوﻟﯿﻪ ﻣﺎﺳﮏ سه لایه ﭘﺰﺷﮑﯽ؛ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‌ﻫﺎ و درﻣﺎﻧﮕﺎه‌ها اﺳﺖ. ﯾﮏ ﻣﺎﺳﮏ ﺧﻮب، دﻫﺎن و ﺑﯿﻨﯽ فرد را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و مانع حداکثری ورود ﻗﻄﺮات آب و ذرات ﻣﻌﻠﻖ در هوای ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻄﺴﻪ و ﺳﺮﻓﻪ ﺑﯿﻤﺎران، ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ می شود.

فعالیت‌های آروند فن پارس

شرکت آروند فن پارس با نزدیک به بیست سال تجربه در حوزه کنترل عفونت همواره نماینده برندهای معتبر جهانی همچون Euronda, Steelco-Miele, Belimed و … بوده و سعی بر ارائه بهترین خدمات و محصولات به مشتریان گرامی داشته است.
CSSD_Planning_1405

شرکت آروند فن پارس پیشرو در زمینه تجهیزات استریل، طراحی و ارائه راه حل‌های مناسب جهت تجهیز بخش C.S.S.D در مراکز درمانی می‌باشد.

از افتخارات این شرکت؛ کسب رتبه یک خدمات پس از فروش اتوکلاوهای بیمارستانی بخار و پلاسما از اداره کل تجهیزات پزشکی و اخذ تأییدیه کنترل کیفی اتوکلاو از اداره کل تجهیزات پزشکی می‌باشد.

آزمایشگاه کالـیبراسیون آروند فن پارس با در اختیار داشتن مجهزترین دستگاه‌های اندازه‌گیری و با بکارگیری پرسنل مجرب، خدمات کالیبراسیون را در حوزه تخصصی ارائه می‌دهد.

در شرکت آروند فن پارس سعی شده تا با بکارگیری متخصصین خبره، در حیطه ساخت و کشف دانش نوین، جهت دستیابی به بالاترین سطح کیفیت محصول و خدمات گام بردارد.

زنبیل خرید