– استفاده از کاغذهای Crepe روشی آسان و مناسب برای بسته بندی و انتقال وسایل از CSSD به اتاق های عمل میباشد.

انواع:

1- Arjowarp 160 : مناسب برای روش های مختلف استریل: بخار /اتیلن اکساید/اشعه گاما

2- Arjowarp 360 NW :با خاصیت ضد الکل و ضد آب مناسب برای استریل با روش پلاسما

ویژگی ها:

  • %BEF99.9
  • تنوع ابعاد
  • 60gms
  • تنوع رنگی :آبی/سبز/سفید