کاغذهای مدیکال با توجه به نوع، امکان استریلیزاسیون توسط بخار، گاز اتیلن اکساید، پلاسما و اشعه گاما را دارند. لازم به ذکر است این کاغذها در ابعاد متفاوت (وزن، عرض، قطر و …) با توجه به نوع کاربرد، قابل عرضه می‌باشند.
انواع کاغذ خام مدیکال از لحاظ وزن و نوع عبارتند از:

  • کاغذ Coated Tyvek در وزن‌های 60، 63، 70 و 85 gsm

  • کاغذ Tyvek در وزن‌های 60، 63، 70 و 85 gsm

    این کاغذها به شکل چاپ دار و بدون چاپ عرضه می‌شوند.
    کاغذهای خام چاپ دار به دو گروه زیر تقسیم می‌شوند:

  • با چاپ لوگو و نشانگر (بخار، اتیلن اکساید، پلاسما)     
  • با چاپ لوگو و بدون چاپ نشانگر