– بسته بندی پزشکی با استفاده از کاغذ و فیلم مدیکال موجب افزایش کیفیت و زمان استریل ماندن ابزار آلات می شود.

– این بسته بندی ها امکان مشاهده ابزار آلات می شود. این بسته بندی ها امکان مشاهده ابزار داخل بسته بندی را به کاربر می دهد.

– مزایای بسته بندی مدیکال:

  • مقاومت بالا در محیط های مرطوب
  • سد باکتریایی در برابر میکروارگانیسم ها
  • سهولت در بازکردن بسته بندی
  • حداقل ایجاد پرز در هنگام بازکردن بسته بندی
  • جلوگیری از خطای اپراتور در تشخیص ابزار داخل بسته بندی
  • تنوع سایز
  • وزن ناچیز بسته بندی
  • دارای سایزهای متنوع و امکان سفارش سایز درخواستی
  • دارای چسب بسیار قوی دو طرفه جهت بسته بندی کامل و مطمئن پاکت ها در دو نوع هلالی و ته صاف