آروند فن پارس به منظور ارتقای دانش کارکنان بیمارستان‌ها و شرکت‌های پزشکی اقدام به برگزاری یک ورکشاپ استریلیزاسیون کرده است.
لازم به ذکر است که آروند فن پارس عضو انجمن موانع استریل (SBA) بوده و در این کارگاه تخصصی که توسط متخصصان خانم آریان دلداری و آقای حوسم بوکادیدا ارائه خواهد شد، موضوعات زیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت:

 1. راه حل‌های  بسته‌بندی استریل
 2. مفاهیم کلیدی استریلیزاسیون
 3. ایمنی بیماران و کارکنان بیمارستان‌ها
 4. رعایت روش‌های استریل
 5. عملکرد سد باکتریایی پس از عقیم‌سازی
 6. مقاومت مکانیکی جهت جابجایی و نگهداری تجهیزات
 7. باز شدن آسان بسته‌بندی در زمان استفاده
 8. قابلیت ردیابی
 9. طراحی، محیط

  * این کارگاه به صورت رایگان در شهرهای تهران، تبریز، اصفهان و همدان از تاریخ 1396/03/13 لغایت 1396/03/13 برگزار و در پایان به هر یک از شرکت کنندگان گواهی آموزشی اعطا شد.