– کابینت خشک کن با آویز به صورت عمودی ونیز کابینت افقی جهت نگهداری کانتینر ها در دو مدل تک درب و دو درب موجود می باشد.

– قابلیت نگهداری آندوسکوپ تا 720 ساعت دور از هر گونه آلودگی امکان پذیر است.

– در این محفظه تعداد 9 عدد عمودی و 8 عدد افقی آندوسکوپ توسط هوای گرم فیلتر شده با هپا همراه اشعه UV غیر مستقیم به طور کامل خشک می شود.