این محفظه‌ در مدل‌های مختلف به صورت تک درب و دو ساخته می‌شوند. در این محفظه تعداد 9 عدد آندوسکوپ عمودی و 8 عدد آندوسکوپ افقی توسط هوای گرم فیلتر شده با هپا همراه اشعه UV غیر مستقیم به طور کامل خشک می‌شود.

  • کابینت خشک کن با آویز عمودی
  • کابینت افقی جهت نگهداری کانتینرها
  • قابلیت نگهداری آندوسکوپ تا 720 ساعت دور از هر گونه آلودگی