• سوزن بیوپسی نیمه اتوماتیک با کاربری بسیار آسان
  • نمونه گیری از روی سطح مخصوص
  • طراحی خاص برای مشاهده بهتر نمونه
  • حفظ کیفیت نمونه در طول فرآیند خارج کردن از بافت به صورت کاملاً نرم و صاف
  • دارای فضای نمونه‌برداری 25 و 12.5 میلی‌متری
  • همراه با سوزن نمونه‌برداری کواکسیال با نوک اکلوژن برای کاهش درد