– سوزن بیوپسی نیمه اتوماتیک با کاربری بسیار آسان

– نمونه گیری از روی سطحی مخصوص

– طراحی خاص برای مشاهده بهتر نمونه 

– قابلیت حفظ کیفیت نمونه در طول فرآیند خارج کردن از بافت به صورت کاملا نرم و صاف 

– دارای فضای نمونه برداری 25 میلی متر و 12.5 میلی متر

– همراه با سوزن نمونه برداری کواکسیال با نوک اکلوژن برای کاهش درد