یک سوزن بیوپسی تمام اتوماتیک با ساخت ارگونومیک و نرم ، سوزن قابل انعطاف و با استحکام و استفاده آسان می باشد .

در مرحله برداشت ، یک سطح مخصوص از نمونه که براحتی قابل مشاهده با حفظ نمونه بافتی کاملا صاف و پایدار در طول فرایند جمع آوری سوزن به علت طراحی خاص سوزن به دست می آید .

فضای نمونه برداری با قطر 20 میلیمتر و با اتصال دهنده پوشش سطحی

همراه با سوزن نمونه برداری کواکسیال با نوک اکلوژن برای کاهش درد