– سوزن بیوپسی نیمه اتوماتیک با کاربری بسیار آسان

– نمونه گیری از روی سطحی مخصوص

– طراحی خاص برای مشاهده بهتر نمونه

– قابلیت حفظ کیفیت نمونه در طول فرآیند خارج کردن از بافت به صورت کاملا نرم و صاف

– فضای نمونه برداری 25 میلی متر