سیستم یکپارچه آسپیراسیون میلول از کانولا و یک هسته مرکزی تشکیل شده است. طول سوزن را می‌توان با چرخاندن بدنه دسته و تنظیم طول مورد نیاز توسط قفل محدود کرد .