بسته‌بندی پزشکی با استفاده از کاغذ و فیلم مدیکال موجب افزایش کیفیت و زمان استریل ماندن ابزار می‌شود. این بسته‌بندی‌ها امکان مشاهده ابزار داخل بسته‌بندی را به کاربر می‌دهند.
مزایای بسته‌بندی مدیکال:

  • مقاومت بالا در محیط‌های مرطوب
  • سد باکتریایی در برابر میکروارگانیسم‌ها
  • سهولت در بازکردن بسته‌بندی
  • حداقل ایجاد پرز در هنگام بازکردن بسته‌بندی
  • جلوگیری از خطای اپراتور در تشخیص ابزار داخل بسته‌بندی
  • تنوع سایز
  • وزن ناچیز بسته‌بندی
  • رنگ فیلم: آبی، سبز، شفاف
  • نشانگر: بخار و اتیلن اکساید