• رنگ فیلم : آبی، سبز، شفاف
  • وجود پلیسه موجب به سهولت قرارگیری ابزار آلات حجیم داخل بسته می‌شود.
  • نشانگر: بخار و اتیلن اکساید