کنگره کنترل عفونت
کنگره کنترل عفونت
کنگره کنترل عفونت

آروند فن پارس با تخصص و تجربه ای بیست ساله در حوزه کنترل عفونت، امسال نیز همچون سال های قبل در دهمین کنگره تخصصی و چهارمین کنگره بین المللی کنترل عفونت و استریلیزاسیون، مواد و تجهیزات پزشکی به تاریخ 25 الی 26 دی ماه 1401 واقع در مرکز همایش های بین المللی رازی شهر تهران حضور به عمل آورد