– در مدل های دو ردیف و سه ردیف
– قابلیت چاپ انواع کاراکترها از قبیل عدد و حروف (1،2،3، و…..A,B)
– قابلیت چاپ اطلاعات متنوع شامل تاریخ تولید، تاریخ انقضا، نام اپراتور، لات نامبر
– برچسب های متنوع حاوی اندیکاتور بخار، اتیلن اکساید یا پلاسما
– ابعاد متنوع برچسب مانند 29×28 میلی متر، 35×25 میلی متر و…
– سازگاری برچسب ها با انواع دستگاه های چاپ برچسب مانند Printex  و gke