این دستگاه ها در دو مدل تک درب و دو درب موجود است.همچنین دارای درب تمام اتوماتیک می باشد و توسط پدال پایی، سنسور مادون قرمز و دکمه بازویی قابل باز و بسته شدن است.

تا امکان انتقال هرگونه آلودگی به اپراتور را به حداقل برساند.به منظور ضدعفونی کامل، بخار توسط نازل ها در طی فرآیند شست و شو به داخل چمبر تزریق میشود.

در مدل BP 100HLA نگهدارنده لگن پس از بسته شدن درب به طور اتوماتیک واژگون       می شود و محتویات داخل لگن را تخلیه می کند و سپس پروسه شست و شو را آغاز می کند.