– این سری بر اساس استاندارد ISO 15883 به منظور شست و شو در دمای پایین و ضد عفونی سطح بالا آندوسکوپ های قابل انعطاف طراحی شده است .

– این سری برای شست و شو وضدعفونی انواع آندوسکوپ با برند های مختلف قابل استفاده می باشد.

– این دستگاه هر یک از کانال های آندوسکوپ را به صورت تک به تک از لحاظ فشار و جریان به منظور افزایش امنیت شست و شو و ضدعفونی مورد بررسی قرار می دهد و در دو مدل تک درب و دو درب موجود می باشد.

–  دارای سیستم خشک کن بسیار قوی که داخل کانال های آندوسکوپ را توسط هوای استریل خشک می نماید.

–  کنترل دقیق میزان محلول استفاده شده توسط فلومترهای دستگاه

–  تست نشتی جهت بررسی آندوسکوپ قبل از شست و شست و شو به منظور جلوگیری از آسیب به آن در حین مراحل شست و شو 

–  در فاز پایانی شست و شو جهت آبکشی و ضدعفونی از آب استریل استفاده می شود.