این سری  شامل سه مدل US 100 ،US 200 و US 1000 میباشد.به طور کلی تمیز کننده اولتراسونیک از زنگ زدگی وسایل جلوگیری و باعث افزایش طول عمر ابزار آلات میشود.

این سری از دستگاه های تمیزکننده اولتراسونیک بااستفاده از پیزوالکتیک های صنعتی بسیار قوی امکان تمیز کردن ابزارهای جراحی و Rigid endoscope ها را با بالاترین کیفیت برآورده می سازد.