– قابلیت استفاده از آب وهوای فشرده

– جنس بدنه از آلومینیم

– دارای 8 نازل مختلف جهت آبکشی،وکیوم وخشک کن