• بدنه آلومینیومی
  • دارای 8 نازل مختلف جهت آبکشی، وکیوم و خشک کردن
  • قابلیت استفاده از آب و هوای فشرده