Seal Check


جهت بررسی کیفیت پرس انجام شده در بسته بندی های مدیکال استفاده از این تست توصیه می شود.

-این تست برای انواع پاکت های استریل و نیز با انواع دستگاه های مدیکال قابل استفاده می باشد

-جنس کاغذ این تست ها کاغذ مدیکال می باشد

-مطابق با استاندارد ISO 11607-2

-تعداد در جعبه:250 عدد