Seal Check

  • جهت بررسی کیفیت پِرِس انجام شده در بسته بندی‌های مدیکال استفاده از این تست توصیه می‌شود.
  • این تست برای انواع پاکت‌های استریل طراحی شده و نیز با انواع دستگاه‌های مدیکال قابل استفاده می‌باشد.
  • جنس کاغذ این تست‌ها کاغذ مدیکال می‌باشد.
  • مطابق با استاندارد ISO 11607-2
  • تعداد در هر جعبه: 250 عدد