• این تست جهت اطمینان از ورود بخار داخل ابزار آلات حفره‌دار (HOLLOW) و یا ابزار آلات با سوراخ کوچک می‌باشد
  • سیستم تست هلیکس دارای یک (Process Challenge Device) PCD ایده آل جهت شبیه‌سازی سخت‌گیرانه ورود بخار به داخل ابزار آلات حفره دار است
  • مطابق با استاندارد EN867-5 و EN-ISO11140-1
  • قابلیت تفسیر آسان نتیجه از روی نوارهای نشانگر تست هلیکس
  • دارای جوهر غیر سمی جهت عدم تاثیر منفی بر روی ابزار آلات
  • وجود چسب در پشت نوارهای نشانگر به منظور سهولت در آرشیو کردن نتایج
  • تعداد در هر بسته: یک عدد PCD
  • صد عدد نوار تست