این اندیکاتور جهت بررسی صحت عملکرد دستگاه‌های شست‌وشوی ابزارآلات پزشکی بکار می‌رود.
این اندیکاتور به شکل نوار فلزیست و نحوه عملکرد آن به این صورت است که،
دستگاه شست‌وشو باید بتواند دایره قرمز رنگ اندیکاتور را در طول فرآیند شست‌وشو از بین ببرد، هرچه از رنگ قرمز دایره باقی مانده باشد، نشان دهنده نقص در سیکل شست‌وشو است. این نقص می تواند ناشی از زمان کم، دمای پایین، غلظت کم محلول و یا اشکال در بازوی پاشش آب باشد.
توصیه می شود در هر سبد یا حداقل در هر سیکل، یک اندیکاتور برای سیکل دستگاه واشینگ استفاده شود، چرا که در حلقه کامل استریلیزاسیون، شست‌وشو و پاک شدن مهم‌ترین بخش است.

  • به کارگیری و تفسیر نتیجه بسیار آسان است.
  • نوارفلزی دارای دایره قرمز رنگ پروتئینی است.