نشانگر حساس به پارامترهای دما، زمان، فشار و غلظت بخار

-دارای لمینیت دو طرفه جهت جلوگیری از تماس جوهر با ابزار آلات

-مطابق با استاندارد EN-ISO 11140-1

-دارای جوهر غیر سمی

-جوهر نشانگر از ترکیبات ویژه ای برخوردار است تا با صحت زیاد، در طی فرایند استریل تدریجی تغییر رنگ دهد.

-چنانچه فرایند استریل به درستی انجام شود، نشانگر تایپ 6 مطابق رنگ مرجع تغییر رنگ می دهد. در زیر به برخی از علل عدم تغییر رنگ صحیح نشانگر تایپ 6 اشاره شده است:

-وجود هوا در پاکت های استریل داخل اتوکلاو

-وجود گاز در بخار

-دمای بالا

-نشتی بخار

-تعداد در بسته: مدل تکی 250 عدد

مدل دوتایی 500 عدد