• نشانگر حساس به پارامترهای دما، زمان، فشار و غلظت بخار
 • دارای لمینیت دو طرفه جهت جلوگیری از تماس جوهر با ابزار
 • مطابق با استاندارد EN-ISO 11140-1
 • دارای جوهر غیر سمی
 • جوهر نشانگر از ترکیبات ویژه‌ای برخوردار است تا با صحت زیاد، در طی فرآیند استریل تدریجی تغییر رنگ دهد.
 • چنانچه فرآیند استریل به درستی انجام شود، نشانگر تایپ 6 مطابق رنگ مرجع تغییر رنگ می دهد. در زیر به برخی از علل عدم تغییر رنگ صحیح نشانگر تایپ 6 اشاره شده است:
  – وجود هوا در پاکت‌های استریل داخل اتوکلاو
  – وجود گاز در بخار
  – دمای بالا
  – نشتی بخار
 • تعداد در هر بسته: مدل تکی 250 عدد و مدل دوتایی 500 عدد