این نشانگر محصول شرکت Interester بوده و جهت تست کردن دستگاه اتوکلاو به صورت روزانه و در اولین سیکل کاری دستگاه بدون بار توصیه می شود. یکنواختی جوهر چاپ شده بر روی تست ISP B&D از مزایای منحصر به فرد آن می‌باشد که منجر به تفسیر ساده می‌شود. به منظور راحتی کاربرد این تست به صورت پک طراحی شده است و  مطابق با استاندارد EN-ISO 11140-1 وEN-ISO 11140-4 است. دارای جوهر غیر سمی بوده و در هر جعبه 20 بسته از آن وجود دارد.