این نشانگر محصول شرکت SteelCo بوده و جهت تست کردن دستگاه اتوکلاو به صورت روزانه و در اولین سیکل کاری دستگاه بدون بار توصیه می شود. یکنواختی جوهر چاپ شده بر روی تست از مزایای منحصر به فرد آن می باشد که منجر به تفسیر ساده و درست می شود.
به منظور راحتی کاربرد این تست به صورت پک طراحی شده است و مطابق با استاندارد EN-ISO 11140-1 و EN-ISO 11140-4 و دارای جوهر غیر سمی است.