–  این مدل قابلیت تأیید بررسی کیفیت عملیات دوخت را دارد.

– قابلیت ذخیره سازی اطلاعات مربوط به بسته بندی ، روی SD Card 

– قابلیت اتصال به کامپیوتر و WiFi جهت جا به جایی سریع اطلاعات

– دارای صفحه نمایش لمسی با منوی اختصاصی