این اندیکاتور جهت بررسی صحت عملکرد دستگاه‌های آندوسکوپ‌شور بکار می‌رود و به صورت نوار فلزی است.
دستگاه باید بتواند دایره رنگی موجود در اندیکاتور را در طول سیکل شست‌وشو از بین ببرد، هر قدر که از رنگ دایره باقی مانده باشد، نشان دهنده نقص در سیکل شست‌وشو است. این نقص می‌تواند ناشی از زمان کم، دمای پایین و یا غلظت کم محلول شست‌وشو باشد.

  • به کارگیری و تفسیر نتیجه بسیار آسان