این محفظه‌ها در مدل‌های مختلف برای کاربردهای گوناگون ساخته می‌شوند. از این دستگاه برای خشک کردن ابزارآلات جراحی، لوله‌های بیهوشی، گرم نگه داشتن پتوها و … استفاده می‌شود. این دستگاه در مدل‌های تک درب و دو درب موجود می باشد.

  • امکان استفاده از اشعه UV در طی فرآیند خشک کردن