این محصول ساخت شرکت یوروندا EURONDA ایتالیا است.

سرساکشن Monoart EM19:

  • قطر 16 میلی‌متر – طول 130 میلی‌متر
  • رنگ: طوسی کم رنگ، سبز، زرد، نارنجی، بنفش، آبی تیره، آلبالویی، فسفری و صورتی 

سرساکشن Monoart EM21:

  • قطر 11 میلی‌متر – طول 150 میلی‌متر
  • رنگ: طوسی کم رنگ، سبز، زرد، نارنجی، بنفش، آبی تیره،  آلبالویی، فسفری و صورتی 

سرساکشن Monoart EM40:

  • قطر 11 میلی‌متر – طول 200 میلی‌متر
  • رنگ: طوسی کم رنگ