ساخت EURONDA ایتالیا

سرساکشن متنوع جراحی اتوکلاو

سرساکشن Monoart EM19

قطر 16 میلیمتر – طول 130 میلیمتر

رنگ:طوسی کم رنگ،سبز،زرد،نارنجی،بنفش،آبی تیره، آلبالویی،فسفری و صورتی 

سرساکشن Monoart EM21

قطر 11 میلیمتر – طول 150 میلیمتر

رنگ:طوسی کم رنگ،سبز،زرد،نارنجی،بنفش،آبی تیره، آلبالویی،فسفری و صورتی 

سرساکشن Monoart EM40

قطر 11 میلیمتر – طول 200 میلیمتر

رنگ:طوسی کم رنگ