-دارای لمینیت دو طرفه جهت جلوگیری از تماس جوهر با ابزار آلات

-مطابق با استاندارد EN-ISO 11140-1

-وجود رنگ مرجع بر روی هر نشانگر

-نشانگر چند متغیره

-دارای جوهر غیر سمی

-تعداد در بسته: مدل تکی250 عدد

مدل دوتایی 500 عدد

زنبیل خرید