استفاده از کاغذهای Crepe روشی آسان و مناسب برای بسته بندی و انتقال وسایل از CSSD به اتاق های عمل میباشد.

انواع:

1-Arjowarp 160 : مناسب برای روش های مختلف استریل: بخار /اتیلن اکساید/اشعه گاما

2-Arjowarp 360 NW :با خاصیت ضد الکل و ضد آب مناسب برای استریل با روش پلاسما

ویژگی ها

-%BEF99.9

-تنوع ابعاد

-60gms

-تنوع رنگی :آبی/سبز/سفید