بسته بندی پزشکی با استفاده از کاغذ و فیلم مدیکال موجب افزایش کیفیت و زمان استریل ماندن ابزار آلات می شود.

این بسته بندی ها امکان مشاهده ابزار آلات می شود. این بسته بندی ها امکان مشاهده ابزار داخل بسته بندی را به کاربر می دهد.

مزایای بسته بندی مدیکال:

– مقاومت بالا در محیط های مرطوب

– سد باکتریایی در برابر میکروارگانیسم ها

– سهولت در بازکردن بسته بندی

– حداقل ایجاد پرز در هنگام بازکردن بسته بندی

– جلوگیری از خطای اپراتور در تشخیص ابزار داخل بسته بندی

– تنوع سایز

– وزن ناچیز بسته بندی

– دارای سایزهای متنوع و امکان سفارش سایز درخواستی

– دارای چسب بسیار قوی دو طرفه جهت بسته بندی کامل و مطمئن پاکت ها 

-در دو نوع هلالی و ته صاف