در مواردی ممکن است که مشتری نیاز به استفاده از بسته بندی‌هایی داشته باشد که در تولید آن تماما از فیلم استفاده شده باشد. در این حالت جهت استریل با گاز اتیلن اکساید نیاز به یک لایه کاغذ در انتها یا در قسمتی از پاکت می‌باشد. بدین منظور شرکت آروند فن پارس امکان تولید این گونه پاکت‌ها را با لایه کاغذی و سایزهای مختلف دارد که قابلیت استریل در گاز اتیلن اکساید در آنها فراهم می‌باشد.   

ابعاد مختلف پاکت هدر بگ بنا به درخواست مشتری قابل تغییر است.