این محفظه ها در مدل های مختلف برای کاربرد های گوناگون موجود میباشد.از این دستگاه ها برای خشک کردن ابزارآلات جراحی، لوله های بیهوشی، گرم نگه داشتن پتو ها و …استفاده می شود.

این دستگاه ها در مدل های تک درب و دو درب موجود میباشد.ضمنآ استفاده از اشعه UV در طی فرآیند خشک کن امکان پذیر است.