-کابینت خشک کن با آویز به صورت عمودی ونیز کابینت افقی جهت نگهداری کانتینر ها در دو مدل تک درب و دو درب موجود می باشد

-قابلیت نگهداری آندوسکوپ تا 720 ساعت دور از هر گونه آلودگی امکان پذیر است.

-در این محفظه 18 آندوسکوپ توسط هوای گرم فبلتر شده با هپا همراه اشعه UV غیر مستقیم به طور کامل خشک می شود.