سوزن بیوپسی نیمه اتوماتیک با کاربری بسیار آسان ، نمونه گیری از روی سطحی مخصوص ، طراحی خاص برای مشاهده بهتر نمونه ،  قابلیت حفظ کیفیت نمونه در طول فرآیند خارج کردن از بافت به صورت کاملا نرم و صاف ، فضای نمونه برداری 25 میلی متر