ساخت یورندا EURONDA ایتالیا

–  سر ساکشن متنوع جراحی قابل اتوکلاو در دمای 134 درجه
–  سر ساکشن Monoart EM19:
–  قطر 16 میلیمتر- طول 130 میلیمتر
–  رنگ : طوسی کم رنگ ، سبز، زرد، نارنجی، بنفش، آبی تیره، آلبالویی، فسفری و صورتی
–  سر ساکشن Monoart EM21:
–  قطر 11 میلیمتر- طول 150 میلیمتر
–  رنگ : طوسی کم رنگ ، سبز، زرد، نارنجی، بنفش، آبی تیره، آلبالویی، فسفری و صورتی
–  سر ساکشن Monoart EM40:
–  قطر 11 میلیمتر- طول 200 میلیمتر
–  رنگ : طوسی کم رنگ