این دستگاه ها در دو مدل تک درب و دو درب موجود است.همپنین دارای درب تمام اتوماتیک میباشد و توسط پدال پایی، سنسور مادون قرمز و دکمه بازویی قابل باز و بسته شدن است

تا امکان انتقال هرگونه آلودگی به اپراتور را به حداقل برساند.به منظور ضد عفونی کامل، بخار توسط نازل ها در طی فرآیند شست و شو به داخل چمبر تزریق میشود.

در مدل BP 100HLA نگهدارنده لگن پس از بسته شدن درب به طور اتوماتیک واژگون میشود و محتویات داخل لگن را تخلیه میکند و سپس پروسه شست و شو را آغاز می کند.