این سری از دستگاه ها برای شستن وضد عفونی کردن وسایل بسیار حجیم شامل ترالی، کانتینر، برانکارد، تخت و غیره میباشد. این دستگاه ها با قابلیت ضد عفونی حرارتی و ضد عفونی شیمیای

در مدل های تک درب و دودرب، درب دستی و درب اتوماتیک موجود میباشد.این سری دستگاه ها دارای سیستم خشک کن بسیار قوی نیز میباشند.