این سری بر اساس استاندارد ISO 15883 به منظور شست و شو در دمای پایین و ضد عفونی سطح بالا آندوسکوپ های قابل انعطاف طراحی شده است .

این سری برای شست و شو وضد عفونی انواع آندوسکوپ با برند های مختلف قابل استفاده میباشد.

این دستگاه هر یک از کانال های آندوسکوپ را به صورت تک به تک از لحاظ فشار و جریان به منظور افزایش امنیت

شستشو و ضد عفونی مورد بررسی قرار میدهد و در دو مدل تک درب و دو درب موجود میباشد.

 _ دارای سیستم خشک کن بسیار قوی که داخل کانال های آندوسکوپ را توسط هوای استریل خشک مینماید.

_ کنترل دقیق میزان محلول استفاده شده توسط فلومترهای دستگاه

_ تست نشتی جهت بررسی آندوسکوپ قبل از شست و شستشو به منظور جلوگیری از آسیب به آن در حین مراحل شستشو 

_ در فاز پایانی شست و شو جهت آبکشی و ضد عفونی از آب استریل استفاده میشود.