-قابلیت استفاده از آب وهوای فشرده

-جنس بدنه از آلومینیم

-دارای 8 نازل مختلف جهت آبکشی،وکیوم وخشک کن