Seal Check

– جهت بررسی کیفیت پرس انجام شده در بسته بندی های مدیکال استفاده از این تست توصیه می شود.

– این تست برای انواع پاکت های استریل و نیز با انواع دستگاه های مدیکال قابل استفاده می باشد.

– جنس کاغذ این تست ها کاغذ مدیکال می باشد.

– مطابق با استاندارد ISO 11607-2

– تعداد در جعبه: 250 عدد