– نشانگر حساس به پارامترهای دما، زمان، فشار و غلظت بخار

– دارای لمینیت دو طرفه جهت جلوگیری از تماس جوهر با ابزار آلات

– مطابق با استاندارد EN-ISO 11140-1

– دارای جوهر غیر سمی

– جوهر نشانگر از ترکیبات ویژه ای برخوردار است تا با صحت زیاد، در طی فرایند استریل تدریجی تغییر رنگ دهد.

– چنانچه فرایند استریل به درستی انجام شود، نشانگر تایپ 6 مطابق رنگ مرجع تغییر رنگ می دهد. در زیر به برخی از علل عدم تغییر رنگ صحیح نشانگر تایپ 6 اشاره شده است:

  • وجود هوا در پاکت های استریل داخل اتوکلاو
  • وجود گاز در بخار
  • دمای بالا
  • نشتی بخار
  • تعداد در بسته: مدل تکی 250 عدد
  • مدل دوتایی 500 عدد