We have a complete solution for infection control

  • کالیبراسیون
    آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون آروند فن پارس از سال 1391 فعالیت خود را به عنوان اولین مرکز کنترل کیفی و کالیبراسیون تخصصی اتوکلاوهای پزشکی و رومیزی و بیمارستانی آغاز نموده است.
  • خدمات پس از فروش
    از افتخارات این شرکت، کسب رتبه یک خدمات پس از فروش اتوکلاوهای بیمارستانی بخار و پلاسما از اداره کل تجهیزات پزشکی میباشد
  • طراحی CSSD
    شرکت آروند فن پارس پیشرو در زمینه تجهیزات استریل، طراحی و ارائه راه حل های مناسب جهت تجهیز بخش CSSD در مراکز درمانی می باشد.
نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، تجهیزات آزمایشگاهی و صنایع دارویی و توانبخشی شیراز ۹۶

نمایشگاه بین المللی شیراز 11 الی 14 مهر 1396 غرفه شرکت آروند فن پارس: 62 و 63

نهمین همایش مدیریت بین المللی بیمارستانی

مرکز همایش های بین المللی رازی 29 الی 30 شهریور 1396 غرفه شرکت آروند فن پارس: 18 و 19