We have a complete solution for infection control

  • کالیبراسیون
    آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون آروند فن پارس از سال 1391 فعالیت خود را به عنوان اولین مرکز کنترل کیفی و کالیبراسیون تخصصی اتوکلاوهای پزشکی و رومیزی و بیمارستانی آغاز نموده است.
  • خدمات پس از فروش
    از افتخارات این شرکت، کسب رتبه یک خدمات پس از فروش اتوکلاوهای بیمارستانی بخار و پلاسما از اداره کل تجهیزات پزشکی میباشد
  • طراحی CSSD
    شرکت آروند فن پارس پیشرو در زمینه تجهیزات استریل، طراحی و ارائه راه حل های مناسب جهت تجهیز بخش CSSD در مراکز درمانی می باشد.
فدراسیون جهانی WFHSS

شرکت آروند فن پارس هم اکنون عضوفدراسیون جهانی WFHSS می باشد.

هفدهمين کنگره بین المللی انجمن پريودنتولوژی ايران مهر96

زمان برگزاری :25 الی 28 مهر ماه 1396، غرفه آروند فن پارس : hall D